Barndomens landskap

knaggligt,krångligt

fullt med fallgropar.

Barndomens landskap

återknyta band

efter tjugofem år

är som att bära

en dyr vacker vas

med tåspetsarna.

Barndomens landskap

vittrat glas

skört och ömtåligt

vägen är knagglig

blir det något kvar

i min hand

än vittrat glas

bitarna faller ur min hand

kvar blir

minnet.