Tjugo kvinnor från åtta olika länder blev en hel klass på omvårdnadsprogrammet på Ågårdsgymnasiet, i en annan klass gick tio män med yrkesbakgrund i andra branscher. De fick utbildning tack vare Kunskapslyftet och nu är de på väg in i vårdjobb i kommunen.

En av kvinnorna är Petra Majnovic från forna Jugoslavien. Strax före jul gick hon ut med höga betyg. Nu har hon ett halvtidsvikariat till augusti, och fyller på med extratimmar.

– Det gick bättre än jag trodde, det var mycket läsande och jag är nöjd med mig själv, säger hon. Vi läste också svenska och samhällskunskap, och det gör att jag kan följa med bättre när jag ser på nyheterna i tv. På helger och under sommaren jobbade jag extra.

En resurspool finns, där de som nu gått utbildningen kan söka och få fast jobb. De nya fasta jobben ska också gå till människor som gått på långa vikariat och redan anställda som vill ha utökad arbetstid. Resurspoolen började anställa folk hösten 1999, fortsatte förra året och ska nu anställa 25 till.

– Det är bra att vi får in människor med invandrarbakgrund i vården, vi behöver deras kunskap nu när vi möter allt fler äldre invandrare som behöver hjälp, säger Ulrika Lidberg, ordförande i Kommunals sektion i Lidköping.

– Det finns ungefär 1000 anställda i vård och omsorg i Lidköping. För att täcka upp för vikariat och pensionsavgångar behövs fler i resurspoolen. Men man ska ju också kunna introducera och ta hand om de nyanställda på ett bra sätt, säger hon.