Det lyser så glatt i denna dag

med solsken som värmer, min vän

Det känns som om vårens andetag

nu kommit igång igen

Den vinter som fanns med kyla och snö

försvann lika fort som den kom

En natt då dess vinter omklädde till tö

och våren på nytt levde om