•1992-96 växte hela Sveriges ekonomi med över 6 procent. Men verksamheterna som betalas av kommuner och landsting skars ned med 3 procent. Sammanlagt togs 90 000 jobb bort, omräknat till heltid.

• Den ekonomiska svångremmen drogs åt ännu hårdare, så trots nedskärningarna gick kommunerna från ekonomiska överskott till växande underskott. Fyra av fem gick back.Deras underskott motsvarar lönekostnaderna för omkring 42 000 heltidsjobb.