I oktober skrev enhetscheferna till kommunledningen i Ragunda och ville att frågan skulle diskuteras på högsta nivå i kommunen. De förklarade att få ungdomar idag söker till omvårdnadsprogrammet och att personal söker sig bort från vården på grund av de låga lönerna och bristen på fortbildning.

”Månadslönen för en nyanställd och outbildad är 12 300 kr. Vi kan sällan erbjuda heltid, vilket innebär att lönen blir så låg att man ej kan försörja sig på den”, skriver de.

Bernt Källström är kommunstyrelsens ordförande, och håller med om att lönen är för låg och att situationen är allvarlig.

– Vi har en arbetsgrupp som ska komma med förslag till strategi, vi måste göra vårdjobben attraktiva och det måste också handla om löner. Vi tar nu av verksamhetsutrymmet i avtalet och lägger det på undersköterskor/vårdbiträden. Det är inte en fråga om ovilja, det är ekonomin som är problemet. Vi ska spara 27 miljoner på tre år enligt avtalet med staten. Till det kommer utflyttningen som gör att vi tappar ytterligare miljoner i skatteinkomster.