Är beslutet för barns och ungdomars bästa? Har de fått säga sin mening?

I Jämtland finns en lista med frågor att gå igenom före beslut i landstinget och flera av kommunerna. Alla utgår från barns och ungdomars rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

Konventionen ger barn och ungdomar 54 rättigheter. Barnombudsmannen berättar om rättigheterna i Ett steg framåt! (Kommentus förlag) och ger exempel på hur de tillämpas i Sverige.

En enkel och rättfram liten bok som borde finnas i förskolor och skolor.