Judarnas liv och historia och förintelsen i de baltiska staterna är bristfälligt skildrad. Ingvar Lundin, mångårig Sveriges Radio-medarbetare, har lagt pussel av material i arkiv och litteratur, av vittnesmål från människor han träffat när han rest i de baltiska länderna. Han har sammanställt materialet i boken Baltiska judar — fördrivna, förföljda, förintade (Warne förlag).

Under krigsåren mördades 300 000 judar i de baltiska länderna. Ester, letter och litauer hjälpte tyskarna. Och 1990- och 2000-talet visar upp skrämmande tecken på antisemitism i Baltikum: lettiska judar får fortfarande ett J stämplat i passen, och det går att låna Mein Kampf och ”Hur man bekämpar judar” på Nationalbiblioteket i Riga. Gravskändningar förekommer och man hittar antisemitiska artiklar i t ex Litauiska författarförbundets tidning.

”Detta är ingen forskarbragd” skriver författaren själv i förordet. Om inte, så är det i alla fall en bragd att ha lagt pussel, sammanställt och skrivit om de baltiska judarnas historia.