Fukten från mitt hjälplösa leende , glömmer mitt sätt

att andas. Jag ser på dig, den ende som kan sätta färger

på min själ.

Allt annat gör ont, bara lidande. Genom ditt hjärta jag

står ut.

Min rädsla för att du ska försvinna dödar mitt mod.

Jag kan inte gråta,
bara sparka och ta död på mina

drömmar till dig.

Kyssen du en gång gav till mig . försedde min död
till liv. Så min vän, kom till mig, ge mig en del av dina
andetag.
Öppna din dörr till din själ.
Omfamna mig. Jag är så rädd.
Rädd att älskas…