I Västsverige lockar bilindustrin undersysselsatta med heltidsjobb.

— Saab i Trollhättan har svårt att klara rekryteringen. Och vi har enstor grupp som vi inte jobbat med i tillräckligt stor utsträckning. Det är de som är deltidsarbetslösa och timanställda, säger Carl Löfgren, chef på arbetsförmedlingen i Trollhättan.

I början på året gick Saab ut med en rekryteringskampanj som särskilt vände sig till deltidare och timanställda. Bilfabriken behöver nyanställa 400-500 personer. Tack vare medial uppmärksamhet anmälde dubbelt så många intresse för anställning på Saab jämfört med vad rekryteringskampanjer normalt sett ger.

Men det handlar inte om att tvinga vårdpersonal att börja jobba på Saab, som det framställts i vissa medier, försäkrar Carl Löfgren.

— Det är normalt rekryteringsarbete vi sysslar med. Men högkonjunkturen tvingar arbetsförmedlingen att även se till arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Därför blir deltidsarbetslösa intressanta, säger han.

Samtidigt med bilindustrins skriande behov av arbetskraft har reglerna i a-kassan ändrats från och med den 5 februari. På papperet innebär förändringen en uppmjukning av reglerna. Frågan är hur det blir i verkligheten.

Förut kunde hela a-kasseersättningen ryka på en gång om den arbetslöse inte sökte anvisat jobb. Nu sker en nedsättning i omgångar som innebär att den sökande i praktiken kan tacka nej till jobb två gånger innan ersättningsrätten försvinner.

Förändringen kan göra att arbetsförmedlare med lättare samvete än tidigare kan ifrågasätta den sökandes rätt till full ersättning när inte hela a-kassan försvinner på en gång, tror Bengt Andersson, chef för arbetsförmedlingen i Uddevalla. Därmed kan pressen att skaffa heltidsjobb öka.

— Det blir lättare att följa det regelverk som finns. Tidigare var det inte lätt för en förmedlare att göra ett ifrågasättande när det resulterade i en så stor ekonomisk problematik, säger han.

Till skillnad från sin kollega i Trollhättan ser Bengt Andersson en outnyttjad potential i just deltidsanställd vårdpersonal, även om inte heller han vill använda ordet tvång.

— En deltidsarbetslös har talat om för arbetsförmedlaren att han vill ha heltid. Och då gäller det för förmedlaren att hitta ett heltidsjobb. Och det finns inget som säger att det absolut måste vara i vården.

— Arbetslöshetsförsäkringen är ingen yrkesförsäkring, konstaterar Bengt Andersson.

Saab har rekryterat vårdpersonal tidigare med gott resultat.

— Vår erfarenhet är att det gått bra i de allra flesta fall för dem som kommer från andra yrken, säger personalchefen på Saab Automobile, Allan Rothlind.

Vad som också ökar pressen på deltidare med a-kassa är att det blir hårdare kontroll. Deltidsarbetslösa kan redan i dag avkrävas intyg från sin arbetsgivare som visar att det inte går att få heltidsjobb. Ams har fått direktiv från regeringen att tillämpa regeln hårdare.

Nya a-kasseregler

• Ersättningsperioden blir 300 dagar för alla oavsett ålder.

• Den arbetslöse erbjuds en individuell handlingsplan inom tre månader från det att anmälan till arbetsförmedlingen inkommit.

• Senast efter 27 månader erbjuds långtidsarbetslösa plats i aktivitetsgarantin.

• Under de första 100 dagarna har den arbetslöse rätt att begränsa sökområdet både geografiskt och yrkesmässigt. Tidigare fanns inga regler om begränsning alls.

• Vid sanktioner minskas ersättningen med 25 procent i 40 dagar första gången den sökande vägrar ta anvisat arbete. Andra gången minskas ersättningen med 50 procent i 40 dagar. Vid det tredje tillfället upphör ersättningen helt. Tidigare gällde att hela beloppet drogs in på en gång i 60 dagar.