Jag vill ha en egen ängel.

Som finns hos mej var dag.

Tröstar mej när jag är ledsen.

Gör mej stark när jag är svag.

Hon ger mej nya vänner,

när det ensamt känns ibland.

Men hon syns ej, är som spår

på vågig strand.

Är man liten eller stor,

det spelar ingen roll.

Känslan är densamma,

när livet går i moll.

Om änglar finns…

vill jag ha en egen nu.

Som alltid går med mej.

Eller… vill du?