Fler och fler lever på eller under
existensminimum…

Fler och fler pensionärer saknar den omsorg och hjälp de behöver…

Fler och fler elever med dyslexi, DAMP, AD/HD hamnar utanför skolsystemet…

…”DET GÅR BRA FÖR SVERIGE!”