Den 2 oktober inleddes försöket i Lindesberg. Personalen på två avdelningar, en vid det traditionella ålderdomshemmet Grönboda och en vid korttidsboendet Kvarnbacka är testpiloter.

3:3 –systemet är en arbetstidsförkortning med bibehållen lön där helger och vardagar behandlas lika. Både heltidare och deltidare omfattas. Nattpersonalen ingår inte i försöket. De inblandade är oerhört positiva, för att inte säga översvallande.

— Jag hinner vila upp mig ordentligt mellan passen, jag kan åka iväg och handla om jag vill och så kan jag vara hemma ibland när min dotter kommer hem från skolan. Det betyder oerhört mycket, säger Raili Alamartin, heltidsanställd undersköterska på ålderdomshemmet Grönboda strax utanför Lindesberg.

Intresset från omsorgs- och förvaltningschefer runt om i landet för modellen är stort.

— Mycket av min tid går åt till att svara på frågor om det här, säger Anna-Lena Magnusson, chef på Grönboda.

Det har till och med kommit samtal från Danmark. Flera kommuner ligger i startgroparna trots att Lindesberg just bara startat och ingen vet hur det kommer att gå.

För de anställda innebär systemet en arbetstidsförkortning med 12,5 procent. Den genomsnittliga veckoarbetstiden för en heltidare blir drygt 32 timmar. Även deltidarna är positiva trots att de med det gamla schemat ibland hade längre sammanhängande ledigheter.

— Då var jag ledig en hel vecka var sjätte vecka. Men jag tycker att det blir jämnare nu. Jag är piggare trots att jag aldrig är ledig längre än tre dagar, säger en av de anställda Eva som har en 77,5-procentstjänst där veckoarbetstiden minskat till knappt 25 timmar i snitt.

För kommunen innebär systemet framför allt en jämnare bemanning och därmed ett effektivare utnyttjande av personalen. Nu är de alltid tre personal vardag som helgdag mot tidigare ojämna bemanning där de var två på helgerna medan de dagtid vardagar kunde vara fem stycken.

Det innebär också förhoppningsvis kraftigt minskad sjukfrånvaro och därmed på sikt minskade kostnader.

Nackdelarna då? Finns de?
Eva Persson måste anstränga sig för att komma på något.
— Det skulle vara det här med helgerna då. De blir lite sönderhackade. Och nu jobbar man fyra helger på sex veckor och två helger i rad ibland. Men det vägs upp av att man mår bättre, säger hon.

För kommunen betyder systemet ökade kostnader, åtminstone inledningsvis, eftersom det behövdes en extra tjänst för att få schemat att gå ihop. Slår modellen väl ut är det meningen att den extra tjänsten ska finansieras inom ramen för systemet.

Men för att systemet inte ska spä på kostnaderna krävs en minskning av sjukfrånvaron med 38,4 procent. Vid försök som har gjorts med sextimmarsdag i Stockholm och Kiruna minskade sjukfrånvaron med 26 respektive 28 procent.

Varje anställd blir skyldig 15 extradagar per år för att komma upp i stipulerad arbetstid när schemat är lagt. Vilket också är användbart för arbetsgivaren. Fyra av de dagarna ska enligt avtalet tas ut på sommaren då personalen under en månad får jobba fyra dagar och vara lediga två i stället. På så vis minskar behovet av sommarvikarier och man ser till att det hela tiden finns ett antal ordinarie i tjänst under sommarmånaderna. Övriga elva extradagar ska tas ut för att täcka upp vid sjukskrivningar och ledigheter. Personalen har stort inflytande över hur de vill lägga ut sina extra dagar.

Fakta/3:3-systemet.

• Enligt ursprungsidén är det meningen att ob- och helgersättning försvinner när alla dagar värderas lika. I Lindesberg går man efter gällande avtal och ob- och helgersättning betalas ut som vanligt. Personalen förlorar inget ekonomiskt på modellen.

• Systemet innebär att personalen får jobba tre lördagar och tre söndagar under en sexveckorsperiod.

• I 3:3-systemet blir antalet semesterdagar bara 18 vilket svarar mot de lagstadgade 25 dagarna i ordinarie arbetstidssystem.

• För heltidsanställda ökar den dagliga arbetstiden från som högst åtta timmar till åtta och en halv timme.