Det handlar om vår tendens att värdera vissa (manliga) egenskaper högre än andra (kvinnliga) och om hur vi ömsom deltar i, ömsom bekämpar detta spel, utifrån våra olika roller i familj, samhälle och på jobbet.

Den traditionella hjältesagan, som vi alla matats med i barnböcker, serietidningar och på film berättar om den vite, unge manlige hjälten som framgångsrikt besegrar sina fiender och som alltid är dominerande över den marginaliserade, oftast passiva kvinnan. Det gäller antikens Odysseus strider mot odjur och andra fiender (med hustru Penelope väntandes hemma) men även vår tids megahjälte, den glasögonprydde maskrospojken Harry Potter och hans strider mot den onde magikern Voldemont.

KORT SAGT, ett samhälles ideologi och värderingar bygger på tusenårig historia, formad av såväl myter och arketyper som påträngande verklighet. Eller som det uttrycks i Klass och Kön 2000, LO:s senaste handlingsprogram för jämställdhet: ”I alla länder oavsett statsskick, i alla samhällsklasser, i skolan, på arbetsmarknaden, i privatlivet och i föreningslivet förtrycks kvinnor. Systematiskt tilldelas män makt på kvinnors bekostnad. Det är ett resultat av mäns överordning och kvinnors underordning.” (s.13)

LO har vågat bekämpa den gamla grundläggande oppositionen genom att välja en kvinnlig ordförande, undersköterska och därmed representant för en grupp som vanligen hamnar långt ner på klasstrappan, under de flesta män. Wanja Lundby-Wedin har hittills klarat utmaningen bra. Men hennes uppdrag är tufft. Som hjälte i en traditionellt manlig struktur ska hon både klara att bevara de gängse fackliga värderingarna och hålla sams i rörelsen — och samtidigt förnya ideologin, det vill säga ge kvinnorna plats och röst. (Det senare utan att förarga männen.)

KANSKE ÄR DET därför som den nämnda rapporten känns väl försiktig, trots gott uppsåt, tänkvärda fakta och krav.

Feminism är lika värde för alla individer, alla ska bli jämlikt behandlade oavsett ras, klass, kön och religion. Denna definition använder Roberta Seelinger Trites, som undersökt feministiska röster i barnböcker. (Ordvalet ”ras” är hennes.)

Och LO har ungefär samma syn på vad som kännetecknar ett samhälle i jämställd balans.

Men — ordet feminism är uppenbarligen mer laddat än både klass och kön. Fast LO:s ordförande använt det om sig själv, lyser det här med sin frånvaro. Det gör även en strategi för det förtryck som tystar invandrarkvinnor i etern och mördar unga kvinnor.

Frihet, oavsett klass, kön — och etnicitet. Ett nytt uppdrag för nya tiders hjältar.