Den av Mona Sahlin ledda Vårdkommissionen satte målet att halvera deltidsarbetslösheten inom vården och omsorgen. Som Kommunalarbetaren tidigare visat blev minskningen bara 13 procent. Bland Kommunals grupper ännu mindre.

— Ett gruvligt misslyckande, erkänner nu Mona Sahlin.

— Jag hade fäst stort hopp till vårdkommissionen eftersom jag trodde att arbetskraftbristen skulle vara en sådan stor hävstång att man skulle förända det här betydligt snabbare. Men så är det inte. Därför hotar jag inte längre, nu tar vi fram förslag.

Redan när hon var arbetsmarknadsminister för 11 år sedan var det här problemet aktuellt. Någon ny målsättning med tidsgräns vill hon inte sätta upp:

– Nu dra vi igång ett utredningsarbete för att få fram dels hur en lagstiftningsförändring kan se ut, och dels vilka ekonomiska styrmedel som staten kan använda. Och dom förslagen vill jag få redan under året.
AMS har också fått i uppdrag att förhandla med kommuner för att skapa fler heltider och minska deltidsarbetslösheten.

— Vi ska göra upp kontrakt med arbetsgivarna för att konkret minska deltidsarbetslösheten, säger generaldirektör Anders L Johansson. Och genomförandet ska vi följa upp varje vecka.

Moroten för kommuner som ställer upp är att AMS då betalar utbildningsinsatser. Risken för brist på utbildad personal inom vård och omsorg är enligt AMS-chefen mycket stort.

– På några år sikt är behoven jättestora och det kommer inte det reguljära utbildningssystemet att klara. Det kommer att behövas stora arbetsmarknadsinsatser.

— Och då säger vi som sitter på statens pengar att det är vi beredda att göra under förutsättning att arbetsgivarna drar sitt strå till stacken och kommer någonstans med deltidsarbetslösheten.

Omfattningen, det vill säga vad det kommer att kosta, vill han ”inte spekulera om idag”.

En central förhandlingsorganisation ska skapas inom AMS för det här som leds av Johnny Ahlqvist tidigare ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott.

— Vi har ju krävt lagstiftning så det här är så klart ett steg i rätt håll. Säger Kommunals ordförande Ylva Thörn. Hon tycker också att det är bra att AMS nu ska ställer krav på arbetsgivarna.

— Kommunförbundet ville få ett år till på sig men det accepterade inte regeringen. Och det är positivt.