Förslaget stämmer väl med tankegångar inom Kommunal. Kommunals välfärdsprogram föreslår att en ny socialförsäkring införs som ”innebär ett högkostnadsskydd inom äldreomsorgen genom kostnadsomfördelning inom pensionärskollektivet”.

Förslaget om en äldrevårdsförsäkring är mycket angeläget. Det är en skamfläck för välfärdspolitiken att äldre som till exempel behöver särskilt boende får sin ekonomi raserad på grund av höga avgifter, säger Ylva Thörn.

Kommunförbundet har nyligen utrett frågan om en äldrevårdsförsäkring som ska finansieras med någon form av omsorgsavgift. Sådana försäkringar finns redan i Tyskland och Japan. Kommunförbundet diskuterar olika lösningar. Ett alternativ vore att använda enhetliga avgifter i kombination med ett högkostnadsskydd som differentieras efter den äldres betalningsförmåga. I Anna Hedborgs förslag ska en inkomstrelaterad avgift börja betalas i medelåldern.