— Antalet boende minskas från 60 till 51 och personalbemanningen ökar med 1,7 årsarbetare, berättar Irene Wallberg om det åtgärdsprogram stadsdelsnämnden Centrum i Göteborg antagit för att komma till rätta med problemen på Johannebergs sjukhem.

Beslutet från stadsdelsnämnden kom i tisdags kväll.

Personalen vid sjukhemmet har i flera år påpekat för ansvariga att arbetssituationen varit extremt tung på sjukhemmet. Särskilt på helgerna har de anställda gått på knäna när två stycken ska ta hand om femton boende med stort hjälpbehov.

När tre av de boende 1996 dog inom loppet av åtta timmar började personalen bearbeta de ansvariga för att få en förändring till stånd . Trots en sådan händelse ökade inte personalbemanningen. De anställda började författa skrivelser och försökte påtala det orimliga i arbetssituationen. men inget hjälpte.

Under förra året ökade dessutom antalet vårdkrävande patienter.
Lex Sarah-anmälan gjordes i november till stadsdelsnämnden där personalen pekade på att den inte hann med de boendes psykiska och sociala behov. Sedan dröjde det bara två månader innan ett färdigt åtgärdsförslag låg klart för beslut.

— Det är lite sorgligt att det ska behöva bli så här stort för att det ska hända någonting, säger Irene Wallberg.

Eva Larsson är chef för äldreomsorgen i stadsdelsnämnden. Hon värjer sig mot beskrivningen att ingenting har hänt under de här åren.

En förändring hade kommit på Johanneberg även om ingen Lex Sarah-anmälan hade gjorts, hävdar hon. Möjligen har anmälan påskyndat utvecklingen, konstaterar hon.

— Det kan tänka sig att det gått något fortare.

Tack vare den ökade personaltätheten kommer man i fortsättningen att vara tre i varje arbetslag på helgerna mellan 7.00 och 15.00. Personalen har också föreslagit att resurserna till ledsagarservice i stället överförs till avdelningarna. Frågan är under utredning.

— Det måste bli en debatt om det här med vården. Vad ska vi ha för vård i Sverige? säger Irene Wallberg.