Du har ställt tre frågor och jag delar upp mitt svar i tre delar:

• Några synpunkter på hur man arbetar med sin relation hittar du i min kolumn den här månaden.

• Hur får man maken att förstå vikten av lite omtänksamhet, skriver du.
Först är det viktigt att definiera vad omtänksamhet är för dig och vad det är för din man. Det är inte alls självklart att ni definierar det på samma sätt.

Om din man till exempel tycker att han i ord eller handling visar omtänksamhet, men du inte uppfattar det så, känner ni ju er lurade båda två. Om du vill få din man att visa dig omtänksamhet, är det alltså viktigt att klargöra för honom vad just du tycker är tecken på detta.

Ett vanligt misstag vi gör i våra parrelationer är att tro att vi uppfattar handlingar och uttalanden på samma sätt, bara för att vi kanske levt tillsammans länge och känner varandra väl.

• Kombinationen storasyster-lillebror anses ha goda förutsättningar för en fungerande parrelation. Lite överdrivet kan man säga att hon som storasyster är van att styra, ställa, bestämma och ta ansvar. Han som lillebror är van att låta andra betjäna, hjälpa och bestämma över honom.
Mer om denna och andra konstellationer kan du läsa i den spännande boken ”Familjemönster och personlighet” av Oluf Martensen-Larsen och Kirsten Sörrig.