Glittrande, glad är glädjens syster.

Av hennes smittande skratt

blir man glad och yster.

Hon bjuder upp till en munter dans.

Sprider omkring sig glädje och glans.

Sorgens syster handen utsträcker,

när vi är sorgsna och tröst ej räcker.

Hennes milda väsen os värme ger,

de dagar vi inte hoppet ser.

Systrar de är, hand i hand de vandra.

Aldrig någonsin hörs de klandra.

En allena oss glädje ger,

den andra endast sorgen ser.

De vet, vi behöver båda två,

hjälper oss genom livet gå.