Utbildning och kompetensutveckling i arbetet betyder allt mer för möjligheterna på arbetsmarknaden. Men den undersökning som LO gjort visar att de som har minst utbildning får minst personalutbildning, de redan välutbildade får mest. Privatanställda LO-kvinnor får i genomsnitt personalutbildning på en procent av sin arbetstid — manliga SACO-medlemmar kring åtta procent.

Kommunals medlemmar får i snitt personalutbildning på 2,1 procent av arbetstiden. Gör man en rankinglista, ser den ut så här:

• SACO- och TCO-medlemmar får betydligt mer personalutbildning än LO-medlemmar — och skillnaden har ökat sen 1994, och fortsätter öka.

• Av LO-förbundens medlemmar får Byggnads, Skogs- och Träfacket och Transport minst utbildning, SEKO och Kommunal får lite mer.

• Landstingsanställda och statligt anställda får mest, därefter kommer kommunalt anställda, sist privat anställda — det gäller alla kategorier.

• De tillfälligt anställda får minst personalutbildning, sämst får ”vid-behov”-anställda, t ex timanställda.

• Anställda på stora företag får mer personalutbildning än på små.

• De äldre får mycket lite personalutbildning, och den har minskat kraftigt sedan 1994.

– Utvecklingen är allvarlig, säger Sven Nelander, utedare på LO. Personalutbildning är en nyckelfråga, avgörande för människors chanser på arbetsmarknaden. De som har minst utbildning från början borde får mest.