Saknaden kommer

Tårarna faller

Kom och håll om mig.

Allt detta lidande för din skull

Vad lider då inte du?