Jag tänder ett ljus

Ber en bön

Ljusets låga slocknar i ett sus

liksom livet