Under flera år har fyra avdelningar vid Sahlgrenskas psykiatriska avdelningar på Lillhagen haft problem med mögel. Personal har sjukskrivit sig på grund av besvär som trötthet, illamående, huvudvärk och allergier.

Och sjukskrivningarna ökar hela tiden, enligt Leif Glick, ordförande i sektion 54 i Göteborg.

Det gick så långt att en av de anställda blev akut sjuk av möglet.
Med stöd av arbetsmiljölagen stängde huvudskyddsombuden vid sjukhuset avdelningarna i slutet av november.

Yrkesinspektionen granskade förhållandena och beslutade om vitesföreläggande på 500 000 kronor per avdelning om inte problemen är åtgärdade till den 1mars. Men fram till dess gav inspektionen klartecken till fortsatt arbete utom på en avdelning som fick stängas direkt.
Beslutet att tillåta fortsatt verksamhet ytterligare en tid överklagade Kommunal till Arbetarskyddsstyrelsen, som gick på Yrkesinspektionens linje. De båda myndigheterna menade att man var tvungen att ta ansvar för patienternas omvårdnad.

Nu driver Kommunal ärendet vidare till högsta instans, regeringen, för att få det prövat hur man ska se på arbetsmiljölagen i offentlig verksamhet.

— Det finns ingen skrivning i arbetsmiljölagen som tar hänsyn till tredje part, i det här fallet patienterna. Och med fortsatt verksamhet utsätts personalen för hälsorisker, som ingen vet vad det leder till, säger Leif Glick.

Bara under hösten och vintern har 65 anställda anmält sin besvär som arbetsskador orsakade av möglet.