En enkel bruksanvisning för invandrare om hur man ska förstå sig på svenskar är en utmärkt idé. Dorothée Simon och Dilek Yaras har skrivit ett litet häfte på enkel svenska om att svenskarna är rädda att visa sina känslor, att de passar tider, sjunger nubbevisor och alltid tackar. I Lagom svenskt (Bilda förlag) finns också råd om matvanor, att gå på fest, att söka jobb med mera.

Vår invandrade kollega gillar idén och boken, men saknar något om svenskars behov av att hålla distans; i många andra länder rör man vid den man talar med. Det borde också stå hur man ska göra om man vill gå med i någon förening. Och det borde framgå att svenskar faktiskt dricker för att bli berusade, annars verkar det skenheligt.

Till sist påpekar hon att exemplen ofta är litet barnsliga.