Fascinerande men svårtillgänglig är Lars Jakobsons roman I den Röda Damens slott (Albert Bonniers Förlag).

Han berättar flera historier parallellt. På ett plan är det en Science Fictionhistoria, men utan äventyrsbokens snabba puls. Tonen är delvis vetenskaplig och dokumentär – och övertygande. Men lika ofta är stilen liksom undanglidande, oprecis.

Romanens berättare är en journalist som skriver om hur människorna koloniserade planeten Mars. Samtidigt ser han tillbaka på sitt liv, särskilt minns han sin ensamma barndomstid.