Fem stora bolag dominerar äldreomsorgen i Malmö, förutom kommunen som är den största vårdgivaren. Bolagen är Actica Omsorg (Bure), Carema, ISS, Partena Care och Riksbyggen. 75 procent av de mindre företagen som fortfarande fanns i mitten på 1990-talet har försvunnit, antingen genom uppköp, konkurser eller att de helt enkelt dragit sig tillbaka från marknaden. En av dem som startade ett eget företag inom äldreomsorgen 1992 var Christer Henriksson. Han inspirerades av sin fru som jobbat i vården. Själv höll han på med energiutredningar inom kommunen.

Hans bolag, PyramidParts, är numera uppköpt av Förenade Care och själv sitter han i deras kontorslokal i Malmö som VD.

— Det finns ingen framtid för de mindre bolagen. Fyra-fem stora bolag blir kvar och slåss om marknaden, säger han.

De små bolagen i Malmö har dock hunnit tjäna åtskilliga miljoner, innan de lagt av. Själv hade han en vinst från sitt eget bolag på 2,8 miljoner förra året.

Bakom sig har nu Christer Henriksson ett företag som ägs av det näst största rengöringsföretaget i Danmark: Forenede Service med en omsättning på 700 miljoner. Förenade Care har valt att satsa stort. Företaget har köpt Curatus Senior, som funnits på en rad orter i Sverige, ja, även utomlands. Ett av de större privata företagen.

Eva Bengtsson är handläggare i stadshuset i Malmö.

Hon säger att Malmö kommun har blivit proffs på att lägga anbud. Kommunen och de stora, Carema, och vad de nu heter, är det som blir kvar, säger hon.

Hon konstaterar att idén med personalkooperativ inte alls höll.
Hon tycker att det varit väldigt låga anbud, så fokuserat på kronor och ören att man tappat utrymme för att medarbetarna får ansvar och blir delaktiga.

Den stora vågen av privata företag som tog över driften kom under den borgerliga majoriteten, men den stora prispressen kom när socialdemokraterna styrde.

De privata bolagen kunde välja sina anställda och tog de som var bättre utbildade. Nu har detta börjat jämnas ut.

En som är klar över följderna av att konkurrensutsätta äldreomsorgen är Bo Edvardsson, sekreterare i Anhörigföreningen i Malmö. Han visar en mängd skrivelser som Anhörigföreningen gjort där de framför allt påpekat hur personalen skurits ner och hur de äldre fått betala priset med sämre vård.

När Malmö började lägga ut på entreprenad fanns det företag som gick så lågt att de erbjöd sig att sköta vården för bara halva priset, 600 kronor. Nu får de stå sitt kast, menar han och säger att efter en tid kräver de här bolagen högre ersättning och hävdar att de fått mer vårdkrävande boende trots att det står i upphandlingsunderlaget att de tar över ett boende som har tyngsta vårdnivån.

Fotnot: Malmö var i mitten på 90-talet en av de kommuner som var ivrigast att lägga ut äldreomsorgen på entreprenad i hela landet. När det var som mest rörde det sig om över 40 procent. Idag är det cirka 23 procent. Siffran totalt för hela riket är nio procent.