Många politiker och chefer inom vården är oroliga för hur vården i hemmen ska fungera. Förut fick undersköterskorna ge injektioner under huden och dela medicin om en sjuksköterska givit dem skriftligt tillstånd (delegation).

De nya reglerna tillåter dem bara att ge färdigdoserat insulin och ge medicin från dosett som en sjuksköterska fyllt på eller från individuella doser som gjorts i ordning på apotek.

I hemsjukvården i Mjölby och Motala finns det många undersköterskor. Kommunalarbetaren har talat med dem och några av deras bundsförvanter.

Överläkare Henrik Wilander, chef för hemsjukvården i Motala/Mjölby. Har uppvaktat Socialstyrelsen tillsammans med Kommunals sektionsordförande i Motala.

”Jag har viss förvaltningsbakgrund och vet hur tjänstemän fungerar. Därför trodde jag egentligen inte att de skulle backa. Inte ens övergångsbestämmelser kunde de tänka sig. De nya reglerna är djupt orättvisa mot lojal personal som har arbetat många år och som obetingat har reell kompetens att fixa det här.”

Henrik Wilander hoppas på en utbildning efter gymnasiet för undersköterskor som leder till att de får ge läkemedel. Men på kort sikt måste hemsjukvården organiseras om drastiskt i den besvärliga situationen. Henrik Wilander har funderat i några riktningar.

Om man organiserar om arbetet kan sjuksköterskorna få åka i skytteltrafik med medicin. Undersköterskorna får assistera läkarna vid undersökningar och vara deras ögon och öron. Undersköterskorna får assisstera mera och skriva journaler.

”Med två bilar och tre mobiltelefoner kanske det går.”

Ett annat sätt är att inrikta sig på läkemedlen. Går det att få Apoteksbolaget att förpacka ändrade individuella doser flera gånger i veckan? De skulle bli tvungna att hålla öppet över helgerna.

Nattsjuksköterskorna på lasarettet kunde fylla dosetter åt hemsjukvården. I stället för injektioner mot smärtor och illamående kan man ge medlen i ändtarmen, som kroppen också snabbt tar upp.
Morfinpumpar som patienten bestämmer över kan fungera för en del, det är tillåtet för undersköterskorna att vara patientens händer.

Solveig Andersson, undersköterska i hemsjukvården i Mjölby. Tog initiativet till undersköterskornas protester i Mjölby och Motala. Har skrivit brev till Socialstyrelsen och till socialministern. Har gjort landstingspolitikern Sten-Åke Andersson i Mjölby uppmärksam på problemet och bjudit in honom till möte med undersköterskorna i hemsjukvården.

”I Hälso- och sjukvårdslagen står det att vi ska ge god och säker vård. Det gör vi. Men nu anses plötsligt vår personalgrupp inte bra för patienterna, det krävs legitimation av oss för att vi ska få göra det vi hade i vår utbildning och dessutom lärt oss mer och mer om under årens lopp.

Vi möter svårt sjuka och döende och deras anhöriga och snart ska vi inte få ge dem den vård de behöver i rätt tid. Att ge färdiga doser ska vara tilllåtet, men våra patienters doser ändras ofta och de har stort medicineringsbehov.

Snart är vi tillbaka där sjukvårdsbiträdena var, fastän vi kan så mycket mer.

Här har alla undersköterskor minst tio års erfarenhet, som inte ska tas till vara längre, vi känner oss trampade på.

Utbildningen i vårdskolorna är inte densamma nu, så de yngre kanske behöver ytterligare utbildning.”

Berit Andersson, undersköterska i hemsjukvården i Motala. Har skrivit till Socialstyrelsen och till socialministern.

”Det vi duger till att göra den ena dagen kan vi inte göra nästa dag.

Vi vakar hos patienter, det skulle vara svårt att sitta hos en patient som har ont och har ångest och inte få ge dem den spruta de behöver, och sjuksköterskan kanske är långt bort.”

Sten-Åke Andersson (c), landstingsledamot i Östergötland, kom till ett möte med undersköterskorna, tog upp problemet i landstinget och engagerade riksdagsledmoten Kenneth Johansson i frågan.

”Risken är stor att det inte längre går att bedriva lasarettsanknuten hemsjukvård utanför städerna. Det är orimligt att inte utnyttja erfarenheterna hos undersköterskor som länge har utfört de här arbetsuppgifterna utan klagomål. När jag tog upp frågan i en interpellation i landstinget så stöddes den av alla partier.”

Kenneth Johansson (c), riksdagsledamot från Dalarna. Var med på ett möte med personalen inom hemsjukvården i Mjölby och Motala. Tog upp frågan på Socialstyrelsen, när riksdagens socialutskott var på besök där.

”Jag har fått signaler om att de är oroliga också i mitt hemlän. Nu får vi bevaka att frågan får en rimlig prövning.”

Maj Karlsson, Kommunals sektionsordförande i Motala. Har med andra ordförandena inom landstinget skrivit till Socialstyrelsen och socialministern. Har inbjudit Ylva Thörn till ett möte med undersköterskorna i Motala och ledningen för hemsjukvården. Uppvaktade Socialstyrelsen tillsammans med chefsöverläkaren Henrik Wilander.

”På Socialstyrelsen fick jag höra att detta inte var någon facklig fråga. Det är ju fel, hur medlemmarna får utvecklas och hur de får vara delaktiga i vården är visst en facklig fråga. Det finns ju många sjuksköterskor på Socialstyrelsen, men det är nog länge sedan de var ute i sjukvården och såg hur det fungerar.”

Ylva Thörn, undersköterska och förbundsordförande i Kommunal. Har uppvaktat Socialstyrelsen och socialministern i frågan. Har deltagit i möte med hemsjukvården i Motala/Mjölby. Kommunal har ordnat sexton möten i hela landet under hösten om delegeringsfrågorna där medlemmar inom vården och politiker har deltagit.

”Förr föreskrev Socialstyrelsen i detalj vilken personal som skulle finnas, de lever kvar i en gammal vårdorganisation. Om en chefsöverläkare delegerar uppgifter till undersköterskor, borde Socialstyrelsen kunna lita på att han eller hon har utbildat dem tillräckligt.

Vi har slagits för utbildning och kompetensutveckling, vi vill inte att utvecklingen ska flyttas tillbaka. Nu finns en risk att outbildad servicepersonal anställs, som bäddar och jobbar i sköljen, men då mister man helhetsperspektivet.”

Vänsterpartiet kräver att regeringen tillsätter en utredning som ser över konsekvenserna av de nya reglerna.

Sonia Karlsson, riksdagsledamot (s) och undersköterska från Motala, har lämnat in en motion i riksdagen tillsammans med Berndt Sköldestig (s).

De påpekar att många som arbetar inom vården inte känner att deras kompetens tas tillvara. Genom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd har till exempel undersköterskor fråntagits uppgifter från den ena dagen till den andra. De förordar kompetensbevis som visar vilka kunskaper och färdigheter en person har förvärvat.

Björn Grip (v), landstingsledamot i Östergötlands landsting, ämnar trycka på inom Landstingsförbundet och andra kontakter.

”På Landstingsförbundets kongress deltog jag i en gruppdiskussion. Läkarsekreterarna har utplånats, Kommunals yrken har nästan halverats och pressen på dem är stor, sjuksköterskor gör saker som de inte tycker att de ska göra. Vi fick frågan om sjukvården skulle fungera med fem procent färre sjuksköterskor eller läkare men med full besättning undersköterskor i stället. Alla i gruppen kom fram till att det skulle gå.”

Kerstin Nilsson, vårdbiträde, landstingspolitiker(s) i Halland. Har skrivit en motion till Hallands landsting om de nya reglerna och vad man bör göra för att arbetslaget ska fungera som tidigare med delegeringar. Har kontaktat Majlene Panke Westerlund (s), riksdagsledamot från Halland, som ska ställa en fråga om detta i riksdagen till socialministern.

”Kontakta och påverka politiker i kommuner och landsting och riksdagsledamöter så att de tar upp problemet, för då ökar trycket på Socialstyrelsen.”

Krister Örnfjäder, riksdagsledamot (s) och sjukvårdsbiträde, har ställt en fråga i riksdagen till socialministern apropå de nya föreskrifterna.

Lars Engqvist svarar att detta inte är hans uppgift. Huvudmännen och vårdgivarna bör ta upp en dialog med de fackliga organisationerna om detta.

Ann-Christin Fahlman, undersköterska i Härnösand. Startade en namninsamling mot inskränkningen av undersköterskornas uppgifter. Över 8 000 personer har skrivit på.

Avdelningsdirektör Ann Bonair på Socialstyrelsen svarade Ann-Christin Fahlman, när hon fått namnlistorna. Hon skrev bland annat:

”När undersköterskor i praktiken har haft ett mera omfattande ansvar för läkemedelshanteringen, betyder det att tidigare författningar inte följts. Det är beklagligt, bland annat eftersom detta förfaringssätt kan ha gett berörda undersköterskor en felaktig föreställning om att de har utbildning och kompetens för alla moment i läkemedelshanteringen.”

Vi frågar överdirektör Nina Rehnqvist på Socialstyrelsen om läkemedelsförordningen kommer att ses över. Hon svarar:

— Vi har sammanställt erfarenheterna från våra regionala tillsynsenheter. Med dem som bas ska vi se över om något behöver ändras. Det blir i så fall ganska små justeringar.