Det är brist på sjukhemsplatser och de gamla och sjuka blir allt mer beroende av omsorg i sitt hem, ofta från undersköterskor och vårdbiträden. Samtidigt rustas hemtjänsten ner, de anställda stressas, sjuksköterskebristen ökar — och Socialstyrelsen bestämmer sig för att undersköterskor inte längre är betrodda att ge en gammal människa med värk eller oro ens en smärtlindrande tablett!

Orsaken sägs vara patientsäkerheten. I stället blir det patienterna, de gamla, sjuka och orkeslösa som kommer att drabbas av Socialstyrelsens rigida regler, som plötsligt omyndigförklarar en hel yrkeskår rakt av!

MÅNGA INLÄGG HAR kommit till tidningen från djupt besvikna och upprörda undersköterskor med lång erfarenhet av just de uppgifter de plötsligt inte längre anses kunna göra. Ett yrke utarmas på innehåll — och de vårdbehövande lämnas i sticket. ”Reglerna går inte att försvara logiskt”, säger chefsöverläkare Henrik Wilander i en intervju på sidan 7.
Han hoppas att det går att få fram en eftergymnasial utbildning för undersköterskor som Socialstyrelsen kan godkänna, så att de får ge läkemedel. Och det kan vara en bra lösning. Problemet för undersköterskorna är just deras utbildning, som idag kan se väldigt olika ut i landet och inte säger tillräckligt om vad de kan. Där behövs riktlinjer och en rejäl centralisering av yrkeskraven. Att validera, ge undersköterskorna papper på sina yrkeskunskaper, är ett annat bra sätt att skapa yrkesstolthet, säkra kvaliteten och därmed patientsäkerheten.
I andra yrken anses det bra, ja nödvändigt att ta tillvara den kunskap man skaffar sig under årens lopp. För undersköterskor är det däremot det omvända förhållandet. Det man kan får man inte längre göra. Tänk er samma situation på exempelvis Volvo! Eller i IT-världen där så mycket kunskap är informell och införskaffad på plats, dvs vid datorn.
Den brist på sjuksköterskor som alla ser i dag kommer inom kort att även gälla undersköterskorna. Vad ska arbetsgivarna använda för argument för att locka ungdomar in i yrket? ”Kom hit — här får du göra mindre och mindre för varje år som går”?

DET FINNS INTE LÄNGRE plats på arbetsmarknaden för jobb där man inte tillåts och uppmuntras använda sina kunskaper, sitt omdöme och sin förvärvade erfarenhet. Socialstyrelsen — som ska värna patienternas säkerhet måste även kunna lyssna på och ta tillvara synpunkterna från en yrkeskår med stor kompetens och kunskap om patienternas behov. Myndiga undersköterskor med eget ansvar ökar patientsäkerheten.
Kom ner från de höga hästarna, se över de rigida reglerna och starta en dialog!