Han har redan hunnit springa någon mil och säkerligen bottnat med en första frukost innan han slår sig ner med en macka (som han inte hinner äta) för att säga några ord om rikets ekonomi och socialdemokratins uppgifter de närmaste åren.

Att Bosse Ringholm för kassabok över sina utgifter hemma är en uppgift ur Expressen som han inte förnekar. Och personligen tycker jag det känns betryggande när han säger att han brukar tala om sig själv som kassör även för moder Sveas affärer.

— Men jag är en kassör utan verksamhetsberättelse. Den förening vi betalar mest till i avgift får vi veta väldigt lite om. Vi är dåliga på att berätta för medborgarna vad de får ut för sina skattepengar, säger han. Kanske behövs en information tillsammans med skattebeskedet, funderar han.

Kommunernas inkomster ökar när allt fler får jobb. Det finns utrymme för reformer riktade mot barnfamiljer och skolan. Nu planeras satsningar på cirka 15 miljarder i höjda barnbidrag, studiestöd, allmän förskola, föräldraförsäkring och fler lärare i skolan. (Allt förutsatt att tillväxten tuffar på i planerad treprocentstakt.) Men högst på Ringholms egen lista står sysselsättningen. Fortfarande står 300 000 personer utanför arbetsmarknaden och den öppna arbetslösheten är fyra procent. Och att få mer reformutrymme genom att skjuta upp amorteringarna av statsskulden är inget kassör Ringholm rekommenderar:

— Enbart räntekostnaderna på statsskulden är 90 miljarder årligen. De pengarna kan användas bättre, säger han bestämt.