Det är en påfallande ung skara människor som arbetar här och det är inte att ta fel på deras lojalitet med ISS. Så säger de att kommunen inte är beredd att betala extra och att ISS behöver mer ersättning för att täcka upp med extra personal, eftersom vårdtyngden blivit större.

De tänker inte finna sig i att behöva jobba under sådana här villkor hos kommunen, som nu tar tillbaka boendet.

Ersättningen på Basen är hälften så stor som de anbud ISS lägger idag. Verksamhetschefen Nina Bréden skulle behöva anställa runt fem årsarbetare. Om inte kommunen bidrar med mer pengar kan inte ISS garantera kvalitén.

I Lund har Kommunal sin avdelning och där träffar jag ombudsman Hans-Olle Andersson, som har lång erfarenhet av förhandlingar med privata arbetsgivare.

Han tycker att det blivit bättre ordning inom äldreomsorgen och att det till och med kan vara lättare att tala med privata arbetsgivare, rakare kanaler och öppnare resonemang, även om det finns undantag.

— Kommer du till en kommunal förvaltning träffar du någon personalchef som ska förankra än hit än dit. Det är också bedrövligt att kommunerna har bedrivit åldringsvård så länge men inte kunnat konkurrera om bra personalpolitik och kvalité. De privata har andra idéer och personalen har ibland helt andra möjligheter att utveckla sig i jobbet.

Han tycker numera att det finns kvalitetskrav från både kommunens sida och entreprenörernas. Till skillnad från förr.