Han säger att i många fall har anställda tappat förmåner, semesterbestämmelser och pensionsbestämmelser på grund av upphandling.

Kurt Junesjö tycker att facken ibland har varit allt för ivriga att teckna avtal med de nya entreprenörerna. Innehållet i avtalet har spelat mindre roll än gränsdragningskonflikter med andra förbund.

— Det gäller exempelvis Kommunal som till varje pris ville ta över avtalsrätten från Transport för bussförarna i privata bussbolag. Därför accepterade Kommunal sämre avtalsvillkor för dessa förare istället för att ta strid för de allra bästa villkoren inom branschen som norm för alla förare oavsett arbetsgivare.

Enligt Kurt Junesjö finns det fem exempel på social dumping och urholkning av demokratin som de fackliga organisationerna måste bli bättre på att ta strid emot:

1. Att det är tillåtet att använda dumping, lönekonkurrens, som upphandlingsmetod.

2. Att obekväma och olönsamma anställda sållas ut vid byte av entreprenör.

3. Att den anställdes medborgerliga fri- och rättigheter som yttrande- och meddelarfrihet omvandlas till tystnadsplikt hos en privat arbetsgivare.

4. Att allmänhetens insyn försvinner över en natt. Offentlighetsprincipen gäller inte i privat verksamhet även om den betalas med skattemedel.

5. Att rättsäkerheten för vårdtagare, elever och andra försvinner. Förvaltningslagen gäller inte för privata arbetsgivare. JO kan inte övervaka verksamheten. Det finns ingen offentlig prövning eller möjlighet att överklaga beslut fattade i ett privat företag.

Den värsta sociala dumpingen har enligt honom skett inom trafiksektorn. Där har inte bara bättre anställningsvillkor gått förlorade. Anställningstryggheten har också försvunnit på grund av korta upphandlingstider. Vid varje ny upphandling sållas fackligt aktiva och andra ut.

Och värre kan det bli. Enligt Kurt Junesjö rekommenderar den statliga Nämnden för Offentlig Upphandling kortare upphandlingstider.

Därför tycker han att det är viktigare än någonsin att förhindra föreningsrättskränkningar, att fackligt aktiva vägras anställning hos nya entreprenörer. Han vill avskaffa arbetsgivarens rätt att anställa fackligt oorganiserade.

— När fackföreningsrörelsen växte fram i mitten av 1800-talet åkte fackligt aktiva ut från företagen. Arbetsgivarna krävde rätt att fritt få anställa vem de ville för att de ville skydda sig med gulingar och strejkbrytare mot facket. I dag utnyttjas upphandlingar till att åter sålla bort fackligt organiserade.

Kurt Junesjö vill ha en ändring i lagen om anställningsskydd så att när arbetsuppgifter förs över från en arbetsgivare till en annan så ska den som utför dessa arbetsuppgifter vara garanterad anställning hos den nye arbetsgivaren.

Han säger att LO-förbunden bör ena sig om att sänkning av löne- och anställningsvillkor vare sig är acceptabelt för dem som byter arbetsgivare eller för nyanställda som kommer därefter.

I dag är det vanligt med övergångslösningar. Facken och arbetsgivarna enas om att nu anställda får behålla sina förmåner men nyanställda drabbas av försämringarna.

— Övergångslösningar blir på sikt en social dumping. Facket ska aldrig bjuda på konkurrensfördelar. Inte ens för att vinna eller behålla en upphandling. Verksamheten måste ju fortsätta vem som än vinner. Då bör facken aldrig acceptera att det görs med sämre villkor än tidigare.

Kurt Junesjö säger att det handlar om samma klassiska princip som när arbetarna enades om utbudskartellen på 1800-talet och fackföreningsrörelsen bildades. Arbetarna lovade då varandra att aldrig bjuda under varandra i löner för att få ett jobb.

Han tycker att facken idag har bakbundna händer när de måste förhandla om avtal med den nye arbetsgivaren efter upphandling. Det råder fredsplikt och inga stridsåtgärder är tillåtna. Han säger att det behövs en bättre facklig beväpning. Därför ska inga avtal slutas under fredsplikt.

Domstolarna har valt att tolka lagen om offentlig upphandling så att det inte är tillåtet att ställa krav om kollektivavtal för dem som lämnar in anbud vid upphandling. Endast affärsmässiga krav får ställas. Lagen är en svensk variant av EG:s upphandlingsdirektiv.

Kurt Junesjö säger att det finns inget i EG-direktivet som förhindrar att det ställs sociala krav om exempelvis kollektivavtal. Det viktiga är att inte kraven diskriminerar exempelvis utländska företag. Det har EG:s domstol slagit fast i några mål som handlar om upphandlingsdirektivet.

— Men i Sverige tillåts reaktionära jurister döma efter klassintressen. Politikerna och fackliga företrädare bara accepterar detta. Jag tycker att det är en skandal som inte har med demokrati att göra.

Nu sitter en statlig upphandlingskommitté som ska se över lagen om offentlig upphandling. Enligt Kurt Junesjö väntas den föreslå förändringar i ännu mer marknadsvänlig tappning.

LO:s styrelse antog i slutet av förra året hans rapport. Kurt Junesjö säger att när han föredrog rapporten för styrelsen såg han strama miner hos några förbundsordföranden.

— De höll inte med mig i kritiken av de fackliga organisationerna. Men det var glädjande att de antog rapporten. Klockan är fem i tolv. Nu måste LO agera mot social dumping vid upphandling, säger Kurt Junesjö.

Kurt Junesjös kritik mot Kommunal är skitprat. Det säger avtalsombudsman Jan Sjölin i en kommentar till påståendet att det var viktigare för Kommunal att teckna avtal för bussförarna än att de skulle ha så bra villkor som möjligt.

Jan Sjölin blir märkbart irriterad när han hör Kurt Junesjös kritik.

— Han har helt fel. Det visar väl de konflikter vi har tagit för bussförarna. Kurt Junesjö vet inte vad han pratar om
.
Däremot tycker Jan Sjölin att det finns intressanta synpunkter i den rapport Kurt Junesjö har skrivit om upphandling och social dumping.

— I de upphandlingar som har bedrivits har utgifterna pressats genom att minska kostnaderna för personalen. Kommunal vill liksom Kurt Junesjö föreslår att LO-förbunden enas om att aldrig acceptera sämre löne- och anställningsvillkor. Hans idé att förhandla utan fredsplikt med nya entreprenörer är intressant att diskutera vidare, säger Jan Sjölin.