— Man ska ha öppet för telefonmottagning i större omfattning än tidigare för att möta de arbetslösas behov av service, säger Kommunals a-kasseföreståndare Anders Bergström.

I direktiven anges inte vilka tider kassorna bör ha telefonlinjerna öppna. Det blir upp till de lokala kontoren att avgöra.

— Vi tror att cheferna ute på kontoren är så pass kloka att det blir öppettider i den omfattning som behövs, förklarar Anders Bergström.
På vissa håll i landet har det till och från varit stundtals omöjligt att komma fram till a-kassan. Problemen har varit störst i Stockholm, som Kommunalarbetaren rapporterade om i höstas (nr 20/2000).

Som en följd av direktiven har Stockholms a-kassa utökat sina telefontider med en timme på förmiddagen och en timme på eftermiddagen.