Av denna lilla samling krönikor ur Folkbladet (Print-on-Demand) framgår att Sven Wernström fortfarande kan vara en påle i det kapitalistiska samhällets kött. De är en påminnelse om det folkhem som nyss var så självklart. Men han har förlorat sältan, texterna känns tungfotade och onyanserade. Läs hellre hans serie ungdomsböcker om trälarna.

Ett citat dock, ett av Wernströms råd till politiker: ”Försämra aldrig för någon som tjänar mindre än du själv.”