Du skriver att du inte kan förstå din sons val av flickvän. Val av partner brukar inte sällan vara gåtfullt, ibland till och med obegripligt, för den närmaste omgivningen.

En sons val av flickvän kan ibland spegla hans behov av att separera ut sig från mamma. Att välja en flicka som mamma inte genast tar till sitt hjärta kan vara ett sätt att på ett omedvetet plan göra ett självständigt val, som inte är styrt eller påverkat av mamma.

Framtiden får visa om din son ”behövde” denna unga kvinna som ett led i sin frigörelseprocess, eller om det blir en relation på lång sikt. Att som närstående på ett eller annat sätt ”lägga sig i” brukar vara ett effektivt sätt att svetsa samman de tu ännu mera.