Anledningen är att distriktsläkarna vet för lite om demenssjukdomar. Det ansåg också 70 procent av läkarna själva. I läkarutbildningen ingår bara fyra dagar om demenssjukdomar.

Det är ändå märkligt att det ser ut så här med tanke på de stora behov av vård som finns, tycker Ingvar Karlsson, äldrepsykiater på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

I snitt avsatte de tillfrågade läkarna 40 minuter för att ställa en psykiatrisk/neurologisk diagnos, något som bör ta minst en timme.
Undersökningen gjordes av Demensförbundet som intervjuade 103 distriktsläkare. Hälften kom från Stockholm, Göteborg och Malmö och resten från övriga landet. Bara 20 procent av läkarna ute i landet skickade sina patienter till datortomografi mot 64 procent i storstäderna.

Läkarna visade också dålig förståelse för de anhörigas situation. Inte mer än 40 procent gav regelmässigt stöd till de anhöriga.
Huvuddelen av de 30 miljarder som demensvården kostar satsas på sjukhem, enligt undersökningen.

Ingvar Karlsson anser att ökad medicinsk behandling skulle ge minskade kostnader för samhället. Han beräknar att det finns cirka 60 000 personer som borde behandlas för Alzheimers sjukdom. Idag behandlas endast 10 000 personer.

Demensförbundet anser att Socialstyrelsen bör se över hur demensvården fungerar idag och därefter vidta åtgärder.