Fler landsting är på gång med liknande erbjudanden men Blekinge blir först i landet.

Förslaget som Kommunalarbetaren skrev om i nummer 20/2000 har nu finslipats och klubbats i landstingets arbetsutskott. Det innebär i korthet att de 4 300 anställda kan växla lön mot sparande i en pensionsförsäkring.

De som tjänar under 7,5 basbelopp ( i dag 23 100 kronor i månaden) får en bonus på tio procent i extra insättning för att kompensera för minskningen av den pensionsgrundande inkomsten. I bonusen ingår också en extra sjukförsäkring för att kompensera sjukpenningbortfallet när lönen minskar.

Men det finns risk att Kommunals 1 900 medlemmar går miste om erbjudandet.

Det lokala facket har bollat över frågan till förbundet centralt. Den 16 januari träffas företrädare för Kommunal och Blekingelandstinget i hopp om att komma överens. Med sig har Kommunal en lista på synpunkter där man bland annat kräver förtydliganden vad gäller den extra sjukförsäkringen.

Kommunal anser också att löneväxlingen ska införlivas i det ordinarie avtalspensionssystemet, PFA.

— Vi vill också att bruttolönen lönestatistiskt ska ligga kvar på den ursprungliga nivån, säger ombudsman Håkan Pettersson.

Motivet till satsningen är att hitta ett sätt att möta den hotande personalbristen.

— Vi gör detta för att behålla vår personal, säger Peter Lilja, förhandlingssekreterare vid Landstinget i Blekinge.