Sjölins gymnasium ligger centralt på Parkgatan i Göteborg (gamla KFUM-huset) och startar i höst. Fullt utbyggd ska skolan ha 450 elever.
Sammanlagt åtta av Vittras snart tolv skolor har namn efter folk i företagets styrelse eller skolchefer. Den i Göteborg är uppkallad efter Jan Sjölin, Kommunals avtalsombudsman som också sitter i företagets styrelse.

Hur känns det att sitta i en styrelse för ett friskoleföretag, när kommunala skolor tvingas slå igen för att friskolor startas?

– Vittra startar aldrig en skola i strid mot kommunernas intressen, tvärtom, bara i samarbete med kommunen. Vittra har också en annorlunda pedagogik som stämmer med de idéer om lärande som Kommunal driver.

Kommer eleverna att veta vem du är?

– Nej, säger Jan Sjölin. Möjligen blir jag presenterad då skolan invigs.

Vittras grundare och VD Stig Johansson var en av motparterna i Kommunförbundet som Jan Sjölin förhandlade med under 1970- och 80-talen. Det var så de lärde känna varann, och därför han fick frågan om han ville vara med i styrelsen. Efter att granskat Vittras idéer och diskuterat med förbundsstyrelsen tackade han ja.

– Erfarenheter av skolfrågor har jag också fått som fyrabarnsfar — mitt äldsta barn är 32, det yngsta 14.

Utbildningsföretaget Vittra AB startades 1993 och ägs till 70 procent av Bure. Vittra AB driver idag tio friskolor och förskolor.