Kommunal har överlämnat sina avtalskrav till de privata sotararbetsgivarna.

Sotarna är en av de yrkesgrupper som facket vill ha en särskild lönegaranti för, så att deras medellön ska motsvara snittlönen för yrkesarbetare inom industrin senast om fyra år. Sotarnas medellön 1999 var 16 000 när industrisnittet var 17 100.

Det generella lönekravet är 3,8 procent på lönesumman, dock minst 700 kronor per medlem. Alla ska garanteras ökad köpkraft.

Tarifflönerna ska finnas kvar i avtalet, men Kommunal vill ha bort de tre första årens lärlingslöner, så att nyanställda får börja direkt i yrkeslönen.

Företagen ska kunna avtala med facket lokalt om individuella lönesystem eller andra lokala förändringar, men dessa måste godkännas av arbetsgivaren och facket centralt.

I dag får sotarna kompledigt timme för timme, när de arbetat övertid. Facket kräver en ordentlig ökning så att 90 procents ersättning motsvaras av två timmar per övertidstimme och 150 procents ersättning av två och en halv timme.

Några andra krav: Bättre regler för företagshälsovården. Full sjuklön för den som skadats i arbetet. Samma yttrandefrihet och meddelarfrihet som för offentligt anställda. 80 kronors traktamente när man arbetar utanför sitt eget distrikt, även om man inte behöver övernatta.