Initiativet kommer från Kommunals Stockholmssektion för Räddningstjänsten, och budkavlen utgick från Handens brandstation i mitten av december.

Men uppropet gäller hela riket, och budkavlen kommer att gå vidare ut i landet. I Stockholm kan patienter (prioritet 2) nu få vänta alldeles för länge på ambulans, det skulle behövas ytterligare tio dygnsambulanser för att klara behoven. Samma antal ambulanser ska idag klara av nära 100 000 fler invånare sedan mitten av 1990-talet.

I uppropet kräver ambulanssjukvårdarna en enhetlig yrkesutbildning, att de som idag jobbar ska ha rätt att jobba kvar som ambulanssjukvårdare, att antalet ambulanser i landet ska anpassas efter befolkningsantalet, att gruppen ska få en rättvis lön med hänsyn till kompetens, ansvar, arbetsmiljö och arbetsbelastning. Gruppen vill också ha rätt till full pension vid 58 års ålder.

Kommunals branschråd för hälso- och sjukvården har ställt sig bakom uppropet.

Kommunals Räddningstjänstsektion i Stockholm har material och namnlistor till alla intresserade — faxnummer 08-83 65 53 eller telefon 070-673 01 66.