Avdelningens representantskap enades om ett antal miljöpunkter i det fackliga arbetet.

Sektionerna och avdelningens kontor ska till varje kurs och konferens utse en samordnare för transporter som verkar för samåkning och transporter med miljövänliga fordon.

Miljökrav ställs på hotell- och konferensanläggningar som utnyttjas.

Kommunal i Kalmar vill använda miljö- och rättvisemärkta produkter. Kopiering ska ske på fram- och baksidan av miljövänligt papper. Engångsartiklar som papp- och plastmuggar kommer inte att användas.
Värmen i fackets lokaler sänks och energisnåla lampor köps in.

Vid förhandlingar tänker Kommunal i Kalmar tänka på miljön vid anlitande av entreprenörer, skolbussar och transporter.

I avdelningens miljöpolicy säger Kommunal Kalmar att det ska bli en del av medlemskapets värde att vara fackligt aktiv i en organisation som lever som den lär när det gäller grönt tänkande.