Västpoolen är en personalpool som ersätter korttidsvikarier. Poolen sköts av nio undersköterskor.

När poolen inte räcker rekryterar undersköterskorna timvikarier tre dagar i veckan och avlastar på så sätt avdelningscheferna.
Undersköterskan Monica Andersson är en av nio undersköterskor som ingår i poolen.

Ett fast tillägg på grundlönen 4 140 kronor, ersätter OB, övertid, förskjuten arbetstid och storhelgsersättning. Det ger Monica 19670 kronor i månaden.

De poolanställda planerar själva arbetets uppläggning och scheman. Arbetstiden är 37 timmar i veckan.

Grundschemat är sex veckor. Det kan innebära att de arbetar två nätter på en medicinavdelning, några dagar på en psykiatrisk avdelning och så vidare. Men samtidigt är undersköterskorna specialiserade. Behövs det en sjukvikarie på sterilavdelningen skickas den som kan mest om det området dit. Ibland kan det bli upp till tolv turbyten, så många att det inte går att tillämpa grundschemat överhuvudtaget. Det handlar om att vara flexibel. Turbytena görs med kort varsel. Helst ska ingen ta fem turer i rad på samma avdelning.

Undersköterskan Monica Andersson tycker att hennes kompetens växer:
– Jag utvecklar min yrkesroll genom att byta arbetsplats. Jag vidareutbildar mig genom att att ena gången vara på en vårdavdelning, andra gången på till exempel intensivavdelningen. Vi täcker sexton enheter. Jag lär mig hela vårdkedjan.

För att undvika att hamna på vakanta tjänster tar undersköterskorna aldrig vikariat som är över två veckor.

I grundschemat finns tjänstgöring var tredje helg men ändras städigt utifrån behovet. Undersköterskan Wilma Wangensten som varit med och byggt upp det här systemet säger att de går ofta in och jobbar lediga helger.

— Jag styr faktiskt mer över mitt eget privatliv nu, säger hon. Om hon till exempel jobbar extra fyra av sina lediga dagar kan hon sedan ta ut sin ledighet upp till tre dagar när hon själv vill.

Finns det då några nackdelar. Wilma Wangestam blir tyst i telefonen. Sedan säger hon:

– Nej, jag kan faktiskt inte komma på några alls.