Orsaken till att din tuja inte vill växa beror med stor säkerhet på markförhållandena. En sandig jord är ju väldigt genomsläpplig och har dålig förmåga att lagra, hålla vatten och näringsämnen.

För att få ordentlig skjuts på din planta är du nog tvungen till att både gödsla, vattna och tillföra humus till marken. Har du tillgång till naturgödsel från ko eller häst är det perfekt att använda. Lägg på ett cirka 10-15 cm tjockt lager omkring en meter ut från plantan och vattna den rejält. Nu tillför du både näring och humus till marken. Lite kalk skadar säkert inte heller.

Lägg på ett lager under vår och sensommar, dock inte senare än mitten av augusti om du bor i mitten av landet.

Lycka till!