Bonuslönens storlek beror på det ekonomiska resultatet i gruppen.

Mariagruppen, undersköterskor och vårdbiträden inom hemvården, har tidigare genomfört Kommunals utvecklingsprojekt Kom An. Det födde frågor om vart pengarna tar vägen. Numera sköter gruppen sin egen ekonomi. Chefen går regelbundet igenom olika poster med gruppen, hur mycket pengar personalen kostar, insatser, personlig hygien och andra utgifter.

Hur går det då att få några pengar över till bonuslön? Ja, bland annat genom mindre vikarier, genom att lägga om scheman så att de anställda även jobbar vissa kvällar. De klarar sig med sex anställda på dagen i stället för åtta. Alla har ett rullande schema. På det sättet har de sparat en tjänst.

— Personalen är den stora kostnaden, säger undersköterskan Jeanette Karlsson och menar att annat som går att spara på är småutgifter. Bland annat genom bättre planerade inköp av till exempel sjukvårdsartiklar.
Hemvårdspersonalen har också satt ett tak på hur mycket de kan spara.

— Det viktiga är att inte kvalitén sänks, säger undersköterskan Jeanette Karlsson och berättar att gruppen gick ut med en enkät till de gamla. En enkät där personalen satte kvalitetspoäng på sig själva. Den visar att 74 procent tycker att servicen fungerar bra. Genom att regelbundet återkomma med enkäter kan gruppen också i fortsättningen kontrollera att kvalitén håller.

Dessutom ska arbetsmiljön mätas så att folk inte sliter ut sig.

Bonusen är det som går att spara. 25 procent av enhetens resultat tillfaller hemvårdsområdet och kan till exempel användas till kompetensutveckling, investeringar och trivselåtgärder. 75 procent av resultatet tillfaller gruppen, dock max 12 000 kronor per person och år. Av maximalt 12 000 tillfaller 9000 den enskilde och 3000 en individuell fond för kompetensutveckling. Exakta siffror finns inte, eftersom bokslutet inte är klart.

Förutsättningen för att vara med i bonussystemet är att man jobbat 65 timmar per månad. Bonusen varierar beroende på arbetstiden, den som jobbar heltid får mer än den som jobbar deltid.

Biträdande förvaltningschef Kristina Lundgren säger att just den här gruppen har varit mogen för att börja med bonuslöner, gynnade av det arbetssätt de utvecklat i Kom An projektet.

— Det krävs att de anställda är delaktiga och engagerade, bonuslön är inte något man trycker på dem uppifrån, det måste komma från dem själva.

Ett exempel

Antag att gruppen sparar 20 000 kronor i månaden under ett år.

Kvalitén har mätts enligt en fyragradig betygsskala och vårdtagarna har gett gruppen 3,5 poäng. Arbetsmiljön har en femgradig skala och den har personalen mätt till 4, 2 poäng. Sammantaget ger dessa poäng en bonus på 8 150 kronor. per person. ( Högsta poäng ger 12 000 kronor).

Av 8 150 kronor går 2 0 50 kronor till en individuell kompetensutvecklingsfond.

6 100 kronor återstår, vilket tillfaller den enskilde i form av årlilg bonuslön.