Avtalet säger samtidigt att vården vid sjukhuset ska handlas upp från den 1 januari 2004. Då kan priser och vårdvolymer ändras. Bakgrunden till detta är att akutsjukvården i Stockholms läns landsting ska upphandlas i konkurrens från och med detta år.

S:t Görans Sjukhus köptes 1999 av Bure Hälsa och Sjukvård som i september 2000 börsintroducerades och knoppades av från Burekoncernen. Bure Hälsa och Sjukvård är numera en fristående koncern med namnet Capio AB.