Carin Erholt Westerlund och fem andra barnsköterskor har arbetat fram en kompetensstege i fyra steg som visar på ansvarsområden, kompetenskrav och kompetensutveckling för varje steg. En checklista över vad en barnsköterska ska klara på respektive nivå hör till. Stegen utgår från en undersköterskestege som anpassats för barnsköterskor.

Målet är framför allt att förbättra vårdkvaliteten och på så sätt få större tillfredställelse i arbetet, enligt sköterskorna själva.

Stegen har förankrats hos cheferna och kan också användas vid lönesamtal. Och den som söker nytt jobb kan vida vad hon kan sedan hon fått sin nivå fastslagen.

Kompetensstegen presenterades på en konferens för barnsköterskor i Stockholm i december. Inga andra deltagare på hade gjort någon kompetensstege på sina arbetsplatser även om flera hade diskuterat saken.

Per Rudin, ombudsman på Kommunal tycker det är bra om någon har lyckats genomföra en kompetensstege, för det är sällsynt.

— Problemet är att genomföra dem. Man tillskapar en pappersproduktion som man fackligt inte orkar hålla i och som dränks i andra frågor, säger han.

Per Rudin vill gärna ha reda på vilka lokala projekt som drivs för att centralt kunna ge stöd.