Tidiga ingrepp ökar livskvaliteten och ger bättre prognos vid instabil kranskärlssjukdom enligt en ny studie som Socialstyrelsen hänvisar till. Åtminstone för män. Tidiga ingrepp har inte visat samma resultat för kvinnor.

Riktlinjerna kan innebära svårigheter vid prioritering mellan denna grupp och patienter med kärlkramp som väntar på operation, särskilt som det råder brist på personal och utrustning. Med de nya riktlinjerna skulle de direkta sjukvårdskostnaderna öka med 400 miljoner kronor.

Socialstyrelsen påpekar också vikten av åtgärder för att förebygga hjärtsjukdom. Det allra viktigaste är rådgivning om rökstopp och rökavvänjningsprogram. För redan sjuka föreslår Socialstyrelsen kolesterolsänkande medel som påtagligt minskar risken för hjärtinfarkt och dödsfall.