Håkan Juholt (s) är riksdagsledamot från Oskarshamn. Han har tillsammans med andra intresserade i sin kommun startat ett nätverk som synar maten och reklamen.

Håkan Juholt påpekar att barnen får mat i förskola och skola 15 — 16 år av sina liv.

– Därför är det viktigt att veta varifrån t ex köttet kommer och hur djuren har behandlats, säger han. Vi borde ha regler om att köttet i skolmåltiden ska vara ursprungsmärkt.

Håkan Juholt satte sig in i livsmedelsfrågor och märkning i samband med att hans son visade sig vara laktosallergisk. Och när han och andra startat nätverket i Oskarshamn i våras, visade det sig att det fanns ett väldigt intresse för frågorna.

Håkan Juholt ställde en fråga i riksdagen om det var tillåtet enligt EU-reglerna om upphandling att lagstifta om ursprungsmärkning i skolmatsalar och restauranger. Han fick nyligen besked av jordbruksministern som förklarade att det idag finns en EU-regel om att nötkött ska märkas — dock bara var djuret är slaktat och styckat. Och det gäller inte förädlade köttvaror.

I januari 2002 skärps EU-reglerna. Då ska det även framgå var djuret är fött och uppfött. Den regeln gäller redan i Sverige för svenskt kött.
Skolköken får alltså veta varifrån köttet kommer senast 2002. Men det gäller fortfarande inte halvfabrikat.

– Det är fullt möjligt att de inköpsansvariga kräver att få besked även om halvfabrikat, säger Margareta Winberg i sitt svar.

– Jag är nöjd med svaret. Det ger kommuner och skolor möjlighet att ställa krav när de handlar. Men det vore olyckligt om alla bara köper svenskt. Däremot ska man kunna välja bort producenter man inte litar på.