Jag får intrycket av ditt brev att du står ganska ensam i ditt ansvar för din son.

I varje fall låter det inte som om du har stöd av sonens pappa. Har sonen bra kontakt med sin pappa? Eller behöver han hjälp med att hitta bra andra manliga förebilder att identifiera sig med? Släktingar? Lärare?

Nej, det är svårt att förbjuda honom att umgås med vissa personer, men du kan mycket klart och tydligt tala om, om du anser att den eller den personen inte har gott inflytande över honom.