Kära Hjälplös!

Svaret är odelat både ja och nej. Det gäller att hitta både tid för att slippa förpliktelserna och att göra det som man aldrig kommer ifrån måste göras. Ibland känns det alldeles omöjligt.

Både våra barn och våra föräldrar har vi ju (tyvärr och tack och lov) dem vi har och får försöka hitta ett sätt att klara av dem som de är.

Men man behöver ju inte göra det hela tiden, och man behöver inte ha dåligt samvete för att man inte gillar det hela tiden. Har du några syskon som kan ta en del av ”uppdraget”?

Kan du dela upp julhelgen, så att du får både egen tid och tid till det du upplever som en plikt? Förmodligen är de handlingar vi gör av dåligt samvete det mest glädjelösa och minst konstruktiva vi gör. Säger man aldrig nej, även om det är impopulärt, kan man aldrig säga helhjärtat ja.