Svenska Läkemedelsverket går nu ut med information om substansen fenylpropanolamin som ingår i dessa mediciner.

Rinomar och Rinexin är i Sverige sedan 1960-talet godkända för behandling av allergiskt utlöst slemhinnesvullnad. Däremot inte för nästäppa vid vanlig förkylning, som de också används för.

I USA säljs dessa mediciner receptfritt och används också av kvinnor som vill gå ner i vikt. Det är bland dessa man hittat en ökad risk för hjärnblödning.

Inga fall har hittats i Sverige. Men Svenska Läkemedelsverket rekommenderar ändå användarna av dessa mediciner att be sina läkare om alternativ. Man betonar vikten av att Rinomar och Rinexin endast skrivs ut på godkänd indikation.