Ge undersköterskor, ambulanssjukvårdare och andra, främst i vården, kompetensbevis för uppgifter som de har kompetens för. Författningar och andra regler ska inte få hindra.

Regler för delegering och annat kommer från Socialstyrelsen, inte från arbetsgivarna.

— Vi vill belysa för arbetsgivarna att de har resurser som inte används, förklarar förbundsordförande Ylva Thörn. Vi vill att arbetsgivarna ska ta ställning och våga agera.